Integriteitsbeleid

Bij onze scouts geloven we sterk in de waarden van eerlijkheid, respect, en ethisch gedrag. Ons integriteitsbeleid vormt de hoeksteen van onze organisatie en bepaalt hoe we omgaan met ethische kwesties en normen. We zijn vastbesloten om een omgeving te creëren waarin integriteit centraal staat, en waarin onze leden, leiders, ouders en de bredere gemeenschap zich veilig en gerespecteerd voelen.