Privacyverklaring

Door je in te schrijven op een evenement van 152e FOS De Kangoeroes geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op inschrijvingen voor publieke evenementen van 152e FOS De Kangoeroes.

JE RECHTEN

Je hebt het recht om je bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Je kan ook vragen om te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

JE RECHTEN LATEN GELDEN

Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar [email protected].

Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

ZO VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

152e FOS De Kangoeroes, Axminsterhof 9; 9070 Heusden, [email protected]

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om je inschrijving voor ons evenement te verwerken

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam van de in te schrijven personen
 • e-mailadres van de in te schrijven personen
 • Aantal personen
 • Informatie rond het type van de inschrijving
 • Het te betalen bedrag
 • De status van een inschrijving

WAAROM HOUDEN WE PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Persoonsgegevens van inschrijvingen voor evenementen worden bijgehouden om aan je vraag te voldoen, je te informeren over nieuws rond het evenement en te controleren of je al dan niet betaald hebt.

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Gegevens rond inschrijvingen verwijderen wij 1 jaar na afloop van het evenement.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.

Iedereen die namens 152e FOS De Kangoeroes jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit gebeurt anoniem.

Functionele cookies laten onze website beter werken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 20 mei 2018

ALS HET MISGAAT..

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

KLACHTEN

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan [email protected] en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.