Lid worden

Vanaf het 1e leerjaar kan iedereen lid worden!
Om onze kwaliteit te garanderen moeten we helaas wel met een wachtlijst werken.. Meer info vind je hieronder.

Ben jij een avontuurlijk type? Speel je graag bos- en stadsspelen met leeftijdsgenoten? Deins je er niet voor terug om op kampen en weekends mee te gaan? Dan is scouting vast en zeker iets voor jou!

Scouting is populair en dat merken we. Onze scouts heeft de voorbije jaren een heel grote toestroom van nieuwe leden gekend. Wij vinden het enorm fijn dat we jaarlijks zoveel nieuwe jongeren mogen verwelkomen in onze groep maar jammer genoeg is de vraag veel groter dan ons aanbod. Wij zijn bijgevolg genoodzaakt om in sommige leeftijdsgroepen (takken) te werken met wachtlijsten.

Waarom een wachtlijst?

Wij hechten heel veel belang aan de veiligheid van onze leden en aan de kwaliteit van onze spelen. Door onze groepen in grootte te beperken, zorgen we ervoor dat onze leiding een groep heeft waar ze iedereen de nodige aandacht kunnen geven en waar ze overzicht kunnen bewaren tijdens de activiteiten. Veiligheid en kwaliteit primeert immers in onze vereniging.

Daarnaast gaan we als scoutsgroep heel graag als eenheid op krokus-en zomerkamp. Indien onze groep te groot zou zijn, zouden we dit onmogelijk kunnen doen.

Het is wel zo dat we niet voor alle takken een wachtlijst nodig hebben. In de oudere takken is de toestroom veel kleiner en is er op dit moment geen nood om een wachtlijst in te voeren. De takken waar we wel met een wachtlijst werken zijn de Bevers, Welpen en Wolven. Bij de andere takken zijn er momenteel geen wachtlijsten.

Hoe werkt de wachtlijst?

We schrijven nieuwe leden in tot het maximum aantal leden voor een tak bereikt is. Het maximum aantal kindjes per tak is 34. Aangezien een tak twee geboortejaren bevat, zijn 17 leden van geboortejaar A en 17 anderen van geboortejaar B. Wanneer een tak de grens van 34 leden bereikt heeft worden verdere kandidaten op de wachtlijst gezet.

De wachtlijsten zijn niet per tak maar per geboortejaar. Dit wil zeggen dat wanneer een lid stopt, de vacante plaats ingevuld wordt door een ander kind van hetzelfde geboortejaar. De wachtlijsten werken ook met een voorrangsregel: (stief)broertjes en zusjes van huidige leden en kinderen van oud-leiding krijgen altijd voorrang. Niet bij alle takken zijn er wachtlijsten. Indien uw kind direct kan starten laten wij iets weten van zodra we de inschrijving hebben ontvangen.

Wij nemen, zodra er een plaats vrij is voor uw kind, contact met jullie op. De leiding zal jullie dan uitnodigen op de eerstvolgende scoutsvergadering om de inschrijving verder af te ronden.