Detoxicated: kuiseuh

De fuif is niet gedaan om middernacht. Deze duurt door tot 4u. Hierna volgt natuurlijk nog een grote opkuis.