Vervul de leiding hun voornemens

Het nieuwe jaar is gestart en ook de leiding hebben hun nieuwjaarsvoornemens! Helpen jullie de leiding deze voornemens te vervullen zodat ze vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet kunnen?